פ”נ בששה ימים לחודש תמוז תרצ”ב הרבנית הצנועה והחשובה לעני ואביון פרשה ידיה בילא רחל בת ר’ ישראל אשת הרב ר’ אפרים הכהן גוברמן
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована 6 тамуза 5682 (2.7.1922), ребецн (жінка рабина), важлива та скромна жінка, бідним та малозабезпеченим допомогу надавала Біла Рахель, донька рабина Ісраеля, жінка рабина Ефраіма коена, Гроберман
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!