פ”נ ט”ז אייר ש תרפ”ד (205.1924) האברך יקר ונחמד שמחה בר משה דאלבערט נכד רב ר שמחה זצ”ל ועליו יבכו כל בני משה.
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований 16 іяра 5684 (20.5.1924) (помер у Суботу) дорогий та приємний учень ешіви Сімха, син Моше, Дальберт, онук рабина пана, Сімхи Лурії (благословенна пам’ять праведника). Плакатимуть за ним усі сини роду Моїсеєва.
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!