פ”נ אשה חשובה, שנועה החסידה מרת לאה בת מ”ו מנחם צן (זצ”ל) נפ’ בשקו דאלול תק”ט לפ”ק
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована важлива, скромна та праведна жінка пані Лея донька нашого святого вчителя пана Менахема Ціона (благословенна пам’ять про праведника). Померла в святу Суботу в місяці елюль (серпень-вересень 1749)
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!