פ”נ בש”ק י’א אדר ב תרפ”ט (23.3.1929) איש תם וישר ונדיב לב ישרא בר’ אברהם הלוי ראזינשטיין. נפטר בשם טוב בשנת שישים ואחד לחיו
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований в святу Суботу 12 Адара бет 5689 (23.3.1929) наївна, проста, добросердна людина Ісраель сина пана левіта Авраама Разінштейна . Помер з добрим ім’ям на шістдесят першому році життя
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!