בעני סטאליאר הכן. פ”נ ה אדר ב תרצ”ב איש זקן וחשוב בוחר נכבד מו”ה קלמן…בר שמואל הכהן
ת.נ.צ.ב.ה

Коен Бені Столяр. Тут похований 5 адара бет 5692 (13.3.1932), приємний чоловік, наш святий вчитель Кальман…син коена Шмуеля
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!