תרי”ג תרצ”ד
פ”נ הרב ר אברהם דוב בר משה זאב הכהן קפלן ר בערעלע ששמש בכתר הוראה בק”ק אוסטרהא נ”ט שנה חסיד מובהק של הרה”צ ר אהרן מטשערנאביל. נפטר ביום ג בדר”ח טבת שנת תרצ”ד לפ”ק
ת.נ.צ.ב.ה

613 заповідей. 5694 рік (1933-1934)
Тут похований рабин пан авраам Дов, син Моше Зеева коена, Каплан, якого звали «пан Берелє», який п’ятдесят дев’ять років займався викладанням Найсвятішої науки в Острозі, великий послідовник святого та праведного рабина Аарона з Чорнобиля (благословенна пам’ять про нього!) помер у третій день місяця Тевет 5694 (21.12.1933)
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!