צדקה. פ”נ אשה חשובה ויקרה צנועה ויקרה נצר מגזע ישרים וידי שלחה לאביונים ה”ה הנכבדה מ אסתר בת ר אליקים געציל ז”ל. נפטרה בש”ק כ”ג כסליו שנת אסתר לפ”ק
ת.נ.צ.ב.ה

Справедливість. Тут похована важлива, дорога, скромна та пряма жінка, спадкоємиця роду найчесніших людей, допомагала допомогу малозабезпеченим пані поважна пані Естер, донька рабина Елякіма Геціля (благословенна пам’ять про нього!) Померла в святу Суботу 23 кіслева 5661 (15.12.1900)
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!