…מוהר”ר יואל פייוויש זצ”ל נפטר בערב ש”ק דה ימים בחודש ניסן תקי”ז לפ”ק (26.3.1756)
ת.נ.צ.ב.ה

…Наш вчитель, рабин пан Йоель Файвіш (благословенна пам’ять про праведника!) Помер у вечорі Святої Суботи, 5го нісана 5517 (26.3.1756)
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!