פ”נאיש תם וישר האברך מ לייזר בר שעפי נפטר ט”ז בשבט…
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований пряма та щиросердна людина, учень єшіви пан Лейзер, син Шефі, помер 15 швата…
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!