פ”נ הזקן מוה”ר אלי יעקב בר פייביש הכהן נפ’ ג’ מרחשון תרח”י (21.10.1857)
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований старий, наш вчитель, рабин Елі Яков син Файвіша коена. Помер 3 мархешвана (гіркого хешвана) (21.10.1857)
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!