פ”נ ג אייר תרמ”ב (22.4.1882) אשה זקנה צנועה מרת פרומא לאה בר’ ליב
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована 3 іяра 5642 (22.4.1882) скромна, стара пані Фруме Лея, донька Лейба…. НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!