ציון לנפש יקרה עלמה עדינה ומלומדת מ’ שרה בת מאיר ואסתר אזשאראווקר נפטרה ח’ ימים לחודש טבת שנת תרפ”ט (21.12.1928)
ת.נ.צ.ב.ה

Пам’ятник знак в пам’ять про дорогу душу витончена та вчена дівчина пані Сара, донька Меір та Естер, Азшаравокер. Померла 8 тевета 5689 (21.12.1928)
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!