פ”נ אשה רכה שנים מרת פייגא בת מהור”ר יוסף ז”ל נפטרה ביום ב’ דחג השבועות קס”ט לפ”ק
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована дуже молода жінка пані Фейга, донька великого вчителя та рабина рабинів Йосефа, благословенна пам’ять про нього. Померла в другий день свята Шавуот 5569 (9.6.1809)
НЕХАЙ ДУША ЇЇ БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!