פ”נ הבחור מר שלמה בן התורני המפלג התורה ר’ מרדכי פינקער נכד הרב ר’ שמואל ראב”ד מעיר רובנה ונכד הרב ייבי מאוסטרה נפ’ יד אלול תרצה (12.9.1935)
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований хлопець пан Шломо син видатного знавця тори та розповсюджувача знань про Тору п. Мордехая, Пінкер, онук рабина Шмуеля – глави рабинатського суду з міста Рівне та онук рабина Єйбі з Острога. Помер 14 елюля 5695 (12.9.1935)
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!