פ”נ כ”א חשון שת”ש (3.11.1939) אשה חשובה זקנה צנועה ונכבדה מ אסתר בת ר’ אבא אשת הר’ צבי שטיין
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована 21 хешвана 5700 (3.11.1939) стара, скромна та поважна пані Естер, донька рабина Аби, жінка рабина Цві, Штайн.
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!