פ”נ איש…רך בשנים…במעשיי…בדרכיי מוה”ר גרשון בר מאיר נפטר י מנחם אב שנת תרכ”ח לפ”ק (29.7.1868)
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований молодий чоловік…дорогами наш рабин та вчитель Герщон син Меіра. Помер 10 числа місяця ав (ав-утішитель) 5628 (29.7.1868)
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!