כבר תורה…..הכל על דאבדין ביום ט”י טבת תש”א נר תמה עירנו באבדה גדולה בדלקה ממנה מטובי בניה ובוניה שריד אחד מדור ישן גברא ששם לילות כימים בר אוריין ודתיל חטאין יסד כאן בית אולפנא והעמיד תלמידם הרבה הרביץ תורה ברבים עד זבולא בתרייתא הלא הוא הרב אפרים פישל בר’ אליעזר זאר ז”ל ונתבקש בישיבה של למעלה ביום הנ”ל
ת.נ.צ.ב.ה

Як син Тори….усе зникло 19 тевета 5701 (18.1.1941) згасла чиста свічка нашого міста важкої втрати, один з найкращих його будівничих та його синів, залишок старого покоління, чоловік, який вдень та вночі вивчав Тору,знімав гріх, заснував заклад для вивчення Тори учнів, навчав Торі багатьох, висловлювався словами Тори до останнього подиху, рабин Ефраім Фішель, син Еліезера Зеева (благословенна пам’ять про нього!). І був затребуваний на небесні збори.
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!