פ”נ דב אלול תרל”ז (11.8.1876) איש תם, ישר רך שנים מו”ה יעקב יוסף בן הרבני המופלג מו”ה זאב וואלף נכד הרב המפורסים הצדיק רב ייבי ונכד הרב מו”ה זאב מזיטאמיר ונכד הרב מחמעלניק זצוקקללה”ה
ת.נ.צ.ב.ה!

Тут похований 2 елюля 5637 (11.8.1876) пряма, чесна, молода людина, наш вчитель та рабин Яков Йосеф, син нашого надзвичайно чудового рабина Зеева Вольфа, онук відомого рабина праведника Єйбі, онук нашого рабина та вчителя Зеева з Житомира і онук рабина та вчителя Мельника. Благословенна пам’ять про Праведника в ім’я життя в наступному світі!
НЕХАЙ ДУША ЙОГО ЗБЕРІГАТИМЕТЬСЯ СЕРЕД ЖИВИХ!