פ”נ ט”ו טבת תרמ”א (17.12.1880) אישה רכה בשנים עטיל בת יוסף שמאי מכפר בילאטיץ’
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована 16 тевета 5641 (17.12.1880) молода жінка Етіль донька Йосефа Шамая з села
Білятичі
НЕХАЙ ДУША ЇЇ БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!