פ”נ
——————-
אשה
תמה וישרה
מרת
…איל
בר’ שמואל
אשת ר’ ברוך

ובתה
ילדה תמה ויקרה ויקרה במבהר
שנותיה ניתק פתיל

שיינדל
בת ר’ ברוך
———————
זלצמן
———————
כ”ד תשרי תרצ”ז
(10.10.1936)

א’ אדר ב’ ת”ש
(11.3.1940)
————————
ת.נ.צ.ב.ה

Тут поховані
——————-
Жінка
Пряма та чесна
Пані
… (?) Ейль
Донька пана Шмуеля
Дружина пана Баруха

Та її донька
Світла та дорога в чесноті дівчинка
Роки життя якої були наче гніт…
Шейндль
Донька пана Баруха
———————————–
Зальцман
————————–
29 тішрея 5697
(10.10.1936)

1 адара бет 5700
(11.3.1940)
——————————–
НЕХАЙ ЇХНІ ДУШІ БУДУТЬ ПРИВ’ЯЗАНІ ДО СПИСКУ ЖИВИХ!